Monika Jaborníková

Monika Jaborníková pôsobí v spoločnosti ECTA, s.r.o. ako Senior consultant a interný audítor. Venuje sa implementácii klasických ISO noriem ako ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ale prevažnú časť svojej práce zameriava na ISMS a manažment kybernetickej bezpečnosti.