Michal Ilovič

riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Praktické skúsenosti v oblasti inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, výkonu energetického auditu a inžinierskej činnosti v energetike nadobudol v súkromnej sfére. V roku 2015 sa stal členom odborného tímu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) a aktívne sa podieľal na príprave a spustení projektu Zelená domácnostiam. V SIEA pôsobil ako vedúci oddelenia poradenstva, pričom osem rokov odborne zastrešoval aktivity národného projektu ŽIŽ ENERGIOU a koordinoval činnosť poradenských centier SIEA v piatich krajských poradenských centrách. V rámci rozsiahlej lektorskej a prezentačnej činnosti sa venoval predovšetkým popularizácii opatrení a podpore zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na odborných podujatiach, ale aj v médiách. Ako vedúci energetického poradenstva sa podieľal aj na pripomienkovaní podporných mechanizmov, najmä z hľadiska analýzy ich dopadu na využitie v praxi a dosiahnutie energetických cieľov. Od decembra 2023 riadi odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania na Sekcii energetiky SIEA. Do jeho kompetencie spadá aj koordinácia a príprava podkladov v oblasti energetickej legislatívy a energetických politík.