Jaroslav Hrušč

Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod, Vychodoslovenská distribučná, a.s.