Tomáš Hettych

senior špecialista, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Tomáš Hettych je senior špecialista s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti riadenia IT, bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Zameriava sa na informačnú bezpečnosť/kybernetickú bezpečnosť, audit, kontinuitu podnikania, riadenie obchodných procesov a certifikáciu. Hlavnou špecializáciou je implementácia stratégií a plánov kontinuity, kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov a tiež súlad s rámcami a štandardmi ako sú ITIL, Prince2, ISO27001, M_o_R, ISO22301 a Cobit.