Rastislav Gana

Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft 

Rastislav Gaňa, absolvent Fakulty riadenia a informatiky, Žilinská Univerzita. Od roku 20002 pôsobí v spoločnosti Ipesoft. V súčasnosti manažuje tím produktových konzultantov, analytikov, vývojárov a IT špecialistov zabezpečujúcich návrh a implementáciu biznis kritických systémov pre energetiku a priemysel. Špecializuje sa na problematiku obchodu s energetickými komoditami a riadenia rizík, tvorby predikcií, plánovania/optimalizácie riadenia výroby elektrickej energie a tepla s využitím možností ich akumulácie. Jeho cenné vedomosti a skúsenosti sú výsledkom participácie na významných projektoch pre podniky na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti je okrem iného lídrom projektu „Energetické dátové centrum“ zabezpečujúceho podporu pre procesy na "novom" trhu s agregáciou flexibility, uskladňovaním a zdieľaním elektriny pre registrovaných aktívnych odberateľov a energetické spoločenstvá.