Karol Galek

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Po absolvovaní Strednej priemyselnej školy stavebnej v Bratislave študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1999 až 2002 študoval bakalára z geológie, v roku 2004 získal magisterský titul v odbore Hydrogeológia a inžinierska geológia a v rokoch 2004 – 2006 vyštudoval RNDr. z rovnakého odboru. Od augusta 2004 do marca 2005 bol hlavným radcom Správy povolení na využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR. Potom pracoval ako projektový manažér pri príprave projektov využívajúcich solárnu energiu. V roku 2008 pracoval od mája do októbra ako analytik vývoja projektov pre Enel North Amerika v Massachusetts. V roku 2009 spolu s manželkou založil firmu so zámerom venovať sa slnečným elektrárňam pre rodinné domy. Spolu s ďalšími dvomi firmami založil Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu. Od októbra 2010 je tiež koordinátorom Energy Park v rakúskom Bruck an der Leitha. V rokoch 2006 až 2009 študoval obor Obnoviteľné zdroje v strednej a východnej Európe a na Technische Universität Wien získal titul MSc.