Branislav Gabas

konzultant, vysokoškolský pedagóg, a školiteľ projektového a programového riadenia

Medzinárodne uznávaný  konzultant, vysokoškolský pedagóg, a školiteľ projektového a programového riadenia. Získal viac ako 10 certifikátov z klasických aj agilných oblastí projektového riadenia, píše knihy z oblasti projektového riadenia, robí medzinárodný výskum v tejto oblasti a navrhol model hybridného projektového riadenia, za čo získal titul PhD.  Je hlavným školiteľom medzinárodnej školiacej inštitúcie Projektová akadémia so zameraním sa hlavne na PRINCE2, Scrum a PMO. Je autorom populárneho e-learningu PRINCE2, ktorý je inovatívny svojím obsahom aj konceptom.