Vladimíra Duniková

Accia Consulting

Vladimíra je absolventkou Materiálovo-technologickej fakulty STU a dlhodobo sa venuje realizácii projektov v oblasti strategického, procesného, projektového manažmentu, riadenia rizík a znalostí. Svoje praktické skúsenosti využíva v konzultačnej, poradenskej a lektorskej činnosti. Je zakladateľkou internetových projektov www.revizia-iso9001.sk a www.rizika-iso31000.sk. Pôsobí ako členka technickej komisie TK 22 Kvalita pri ÚNMS SR a delegovaná členka medzinárodnej technickej štandardizačnej komisie ISO pre oblasť riadenia rizík ISO/TC 262 Risk Management.