Pavol Draxler

bezpečnostný manažér, Binary Confidence

Pavol Draxler sa profesionálne venuje oblasti bezpečnosti od roku 2000. Pred prácou bezpečnostného manažéra v Binary Confidence pracoval na pozícii security officera pre SOC (Security Operation Center) v rámci projeku Európskej Komisie, sTESTA (secured Trans European Services for Telematics between Administrations). Niekoľko rokov pracoval tiež na pozícii vedúceho Komisie pre boj proti extrémizmu na Ministerstve vnútra, kde uvádzal prvé nástroje MV SR pre pátranie a odhaľovanie trestnej činnosti na internete. Pavol má tiež skúsenosti z misií z rizikových oblastí Bosny, Kosova a krajín bývalého Sovietskeho zväzu. V roku 2008 pôsobil na Delegácii Európskej Komisie v Moskve, kde mal na starosti tému bezpečnosti EÚ voči Rusku. Vyštudoval Linkoping University vo Švédsku.