Pavol Dovičovič

Executive Consultant, certifikovaný audítor KB, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Certifikovaný audítor KB, lektor a konzultant, pracujúci na implementačných a konzultačných projektoch, ktorý sa zároveň venuje vzdelávaniu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Taktiež sa aktívne podieľa na zvyšovaní povedomia o kybernetickej bezpečnosti, hlavne pre laickú verejnosť.