Ján Doboš

riaditeľ Odboru riešenia incidentov a dohľadového centra Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Pôsobí ako riaditeľ Odboru riešenia incidentov a dohľadového centra Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Ako vysokoškolský pedagóg prednáša problematiku informačnej bezpečnosti. Vo voľnom čase sa venuje analýze phishingového obsahu.