Peter Čulen

referent odchýlky, OKTE

Pracovné pozície: 2011 – po súčasnosť, referent odchýlky, OKTE,                         2003 – 2010, vedúci odboru, Slovenská elektrizačná prenosová sústava,  Vzdelanie: Ekonomická univerzita Bratislava (podnikový manažment). Univerzita Komenského Bratislava (matematika)