Miroslav Chlipala

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát a partner,  odborník na It právo, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala /

Advokát so 14-ročnou praxou so zameraním na IT právo, právne aspekty eIDAS a e-Governmentu, ochranu osobných údajov, cloudové služby, startupové právo a transfer technológií. Advokátska kancelária pod jeho vedením je opakovane vyhlasovaná za Právnickú firmu roka IP/IT/telco ako odporúčaná kancelária.  Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti IT práva s dôrazom na logické prepojenie práva a technológií. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva Slovenskej advokátskej komory alebo na najvýznamnejšej slovenskej odbornej konferencii z oblasti IT práva, na ktorej sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU v Bratislave. Je aktívnym autorom  mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).