Michal Bouška

Advokát, AK Bird & Bird

Mgr. Michal Bouška (Bird & Bird, Bratislava) je advokátom s dlhoročnou praxou, so zameraním predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych sporoch, vrátane súdnych sporov týkajúcich sa predmetov duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj obchodných a korporátnych vzťahov.