Miloš Bikár

Predseda predstavenstva OKTE a riaditeľ

Doc. Ing. Miloš Bikár, PhD. sa stal predsedom predstavenstva OKTE, a.s., tzv. národnej burzy s elektrinou. Miloš Bikár pôsobil v pilotnom projekte inovačnej diplomacie ako diplomat pre inovácie v izraelskom Tel Avive. V minulosti zastával viacero manažérskych funkcií najmä vo finančných inštitúciách, ako napríklad riaditeľ odboru SME vo VUB banke, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ v dcérskej spoločnosti VUB Leasing, alebo ako finančný riaditeľ v Matador Holdingu. Mimo toho, dlhodobo pôsobí formou vedľajšieho pracovného pomeru aj na Katedre podnikových financií Ekonomickej univerzity v Bratislave v predmetoch finančné investície a medzinárodný finančný manažment.